History

How Pronto was discovered

Timelines

graph LR
 2005 -- Bert Noorman --> Need{"What is the essence of it all"}
 1993 --Adosh van der Heijden --> Need{"What is the essence of it all"}
graph LR
 2006 -- Bert and Adosh collaborate --> 2007
 2006 -- Inception of Pronto --> 2007
 2007 -- Pronto name adopted --> 2008
 2007 -- Michael Oosterhout joins Team --> 2008

1993 - 1998

 • 1993 Adosh van der Heijden was in search for the essence of the business. This was fueled by the conviction that the various business process implementations and IT implementations where not more arbitrairy then part of the business essence.
 • 1998 Adosh was introduced to DEMO at the Technical University of Delft by Jan Dietz as professor with Victor van Reijswoud and Hans Mulder as Teaching Assitants.

Note: Jan Dietz, Victor van Reijswoud and Hans Mulder are the founding fathers of DEMO and Enterprise Engineering

2005

 • 2005 Bert Noorman started the development and discovery of Pronto.

 • Ontstaan van de behoefte aan andere manieren van proces management, proces analyse en proces modellering.

 • Besef dat het houden van workshops en het maken van stroomschema’s (flow-charts, swim-lanes), procedures en werkinstructies, enz. niet vreselijk helpt.

 • KERNVRAAG: wat is essentieel als het om bedrijfsprocessen gaat?

2006

 • Introductie PcM3 (Proces Management Maturity Model) – volwassenheidsmodel.
 • Eerste kennismaking met DEMO als middel om bij die essentie te komen.
 • Ontstaan van een eerste opzet voor Sopraan (de SOgeti PRoces AANpak).
 • Introductie Sogeti aanpak.
 • 2006 Adosh was introduced by Jan Hoogerforst to Bert Noorman and Sogeti Netherlands.
 • 2006-09 Adosh van der Heijden and Bert Noorman meet
 • 2006 Demo is introduced
 • 2006 Pronto is known as SoProAan (Sogeti Process Aanpak)
 • 2006 The discovery that all interaction is a transaction and that is what forms reality was identified as common demonitor between Bert and Adosh.

2007

 • Start of the Process Management Core team in Sogeti Netherlands.

 • Further development of the vision, content and design techniques.

 • Michael Oosterhout introduced the name Pronto.

 • Name changed from SoProAan into Pronto.

 • Presentation in various customer-events and conferences (BPM-Forum)

 • Eerste positionering t.o.v. DYA beschreven.

 • Start orientatie op Business Analyse.

 • Eerste versie whitepaper Pronto.

 • Opzet Kennisbank Pronto.

2008

 • Naam Pronto geregistreerd – zie begrippenlijst.
 • Introductie van Business Analyse als toekomstige Sogeti dienstverlening (want alle processen zijn business processen!).
 • Introductie 2 kernteams: ‘inhoud’ en ‘sturing’.
 • Veel presentaties en workshops bij klanten.
 • Pronto opgenomen als module in Mavim.
 • Tweede versie whitepaper Pronto.
 • Handboek Pronto modellen (v.1.2) opgesteld.

2009

Nieuwe opleidingen Proces Management met Pronto gecombineerd. Nieuwe versie van het PM-volwassenheidsmodel o.b.v. Pronto Verdere afbouw van dienstontwikkelactiviteiten bij Sogeti; geen budgetten meer. Diverse pogingen om het gedachtengoed alsnog te borgen gestrand. Belangrijke spelers in de ontwikkeling van Pronto gaan weg of worden ingezet bij klanten

2010

Grote DEMO/Pronto opdracht bij AGIS Amersfoort samen met Hans Mulder Oprichting IIBA Nederland; kennismaking BABoK. Pronto aan BABoK gekoppeld. Sogeti introduceert Business Technology … (?)

2011

Op zoek naar partnerships voor tooling (ARIS, BeInformed, BizzDesign, …) en Pronto gerelateerde zaken (bv CogNIAM). Nieuwe opzet van een BA-leergang (voor intern gebruik), inclusief Pronto. Colleges in Hogescholen (InHolland, Fontys, Amsterdam, Windesheim). Samenwerking met NOVI en Hans Mulder. Koppeling met RLcM (na reorganisatie); Pronto (processen) als kapstok voor requirements.

2011-heden

Toepassing bij klanten door de Pronto die-hards. Minimale verdere ontwikkeling. Wel de nodige voorbeelden verzameld en ervaringen opgedaan. Gezien en ervaren dat de denkwijze in zo ongeveer alle situaties meerwaarde biedt. Diverse samenwerkingen, intern en extern, maar steeds incidenteel (geen investeringen).